ติดต่อ

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด

เลขที่ 494 หมู่ 8 อาคาร SMaRT School โรงเรียนตราษตระการคุณ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000

เบอร์โทรศัพท์ : 039-510742

E-Mail : edutrat@gmail.com